Προσφυγή Αρχαιολόγων κατά του ΔΣ το νέου Μουσείου
Στο ΣτΕ προσέφυγε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με αίτημα να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Πολιτισμού σύμφωνα με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ στο Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει «μη νόμιμη» τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Μουσείο Ακρόπολης», καθώς τέσσερα μέλη του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3711/2008, αφού – όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, «ουδείς γνωρίζει τις ιδιαίτερες επιδόσεις τους στα γράμματα, στις τέχνες και τις επιστήμες, έτσι ώστε να έχουν το αναγνωρισμένο κύρος που απαιτεί ο νόμος για τον διορισμό τους».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου